...... Velkommen til torsblog:

Her vil du få postert kommentarer og meninger om vann, vannrensere, e-handel og e-marketing, i vår del av det offentlige rom. :
Eneste krav vi stiller er at dine innlegg og kommentarer har et navn / dekknavn som referanse og at du har en e-post.
At dine innlegg er innenfor rammer som ikke er injurierende.
Vi, på vår side, vil prøve å postere / betjene alle spørsmål, utfordringer og det du har på hjertet?
Du kan beskrive, spørre om råd eller sende spørsmål. Har du kommenarer, er det plass til disse også.
Forespørsler blir besvart og vil ikke medføre noen forpliktelse på noen måte.

Klikk på tema :
Om vann: ...Om e-handel .............................................................................
Om vannfiltre ...Om e-marketing .............................................................................
.* må fylles ut. ................................

.....
Navn / dekknavn: *
Tlf.: .............Mobil:...
E-post: *
Spørsmål / Kommentar:
..
.....Kontaktperson:
...... Tor Moltu
...... Mobil: +47 416 73 666