Norsk
Forsiden

Siden heter: "Google sine verktøy"..... | SiteMap |
7 presentasjoner av Google sine verktøy.
Filmens innhold........................................................... Format - Quick time
Google Verktøy "Opp og frem i Google" - Oversikt over tre verktøy Google som tilbyr for å bistå med at du får bedret din rengering i de organiske listene. Verktøyene er gratis, og er noen av de verktøy som benyttes i optimalisering av søkeord.

De verktøy som presenteres i filmen er:
.....• Webmaster Tools,
.....• Google Analytics
.....• Website Optimizer.
Som alle er tilgjengelig i presentasjonsprogrammet vårt.
Emner for seminarene:. QuickTime: Spilletid 3 min 20 sek.
- Tema 1: Oversikt over Google sine verktøy..- 20 miuutter.. - Sesjon..
• Ovsikt over Google sin verktøykasse, med Google WebMaster Tools, Google Analytics, Google Optimizer og Google AdWords og Google AdSense - og hva de forksjellige verktøy brukes til. Grei innføring som gir en oversikt.
- Tema 2: Google Wabmaster Tools..- 20 miuutter.. ........ .... .....
• Verktøy som bl.a tillater deg å finne feil og mangler ved sidene. Om du har brudne linker eller linker til sider som ikke finnes. Ønsker du å eksponere sidene dine i andre land, gjøres det her.
- Tema 3: Google Analytics - 20 minutter
• Dette er Google sin "Hvem - Hva - Hvor". Hvem besøker sidene dine - og når. Hvor kom de fra og hvor lenge var de der. Hvilke produkter var de besøkende mest opptatt av og interesserte mest. Hvor hoppet dine besøkende av ... og forsvant?
- Tema 4: Google Website Optimizer - 20 minutter
Her gir Google deg et verktøy som gjør at du kan vurdere hvordan dine besøkende reagerer på sidene dine slik at du kan endre og forbedre innhold, layout og oppleve sidene fra de besøkendes ståsted.
- Tema 5: Google Adwords:: 20 minutter
• AdWords er Google sitt annonseverktøy. Her velger du de sett med ord og begreper slik de best beskriver nettstedet, produkter, informasjon og hensikten med siden. Du kan også segmentere på geografiske visninger. Hvor vil du bli sett - og mot hvilken målgruppe?
-
- Tema 6: Google AdSense:: 20 minutter
• AdSense er en variant av Google sitt annonseverktøy. Her kan du legge andre bedrifter sine annonser på dine nettsider - og hver gang du henviser, mpttar du betaling. Annonsene kommer i enkle sett med formater og er enkle å installere.
- Tema 7: Råd , knep og vink for Optimalisering i Google - 20 miuutter
.Det er visse ting Google tillater og andre ting Google ikke tillater. Her får du spillereglene - hva du kan - og ikke kan gjøre. I tillegg får du tips til måter å gjøre ting på - som vil styrke din eksponering i Google sine organiske søkemotorer.

© Tomo Trading - Tor Moltu - Fosseveien 8-12 - 1792 Tistedal - Halden, Norway

Mobil (+47) 416 73 666 • e-post: tor@tomotrading.no