Verktøy og teknikker vi har brukt for å Effektivisere Nettstedet :
-
Tema omhandler teknkker og filosofier for bedring av effektiviteten i nettsteder.
• Varighet 20 min pr. sesjon + 10 min til spørsmål.
• Kan kombineres med moduler fra andre grupper.
• Litteratur kan bestilles direkte over www.amazon.co.uk; raskt og effektivt.

Program:
Sesjon
....Omfang

• Bedre Søkbarhet benytter SEO-teknikker
20 min
-Hver side har sitt eget budskap, som igjen plukkes opp av
..søkemotorene. KeyWords er en del av nøkkelen.
.....
• Reaktive sider: der noen sider er viktigere enn andre 20 min
....- Man må forholde seg til sidene som individuelle - der
....Pinformasjonen myntes direkte på brukeren.
.....
• Intuitiv agering - Brukerne handler - klikker - uten å tenke. a 20 min
.....- En bør ikke stoppe opp, fundere over hvor en skal videre,
.....for så å klikke seg frem. En før føres for å oppnå de riktige
.....resulteter.
.....
• Økt klikkbarhet - at brukerne handler slik du vil at de skal. 20 min
.....- At besøkende klikker der du vil at de skal klikke for å
.....handle slik du vil at de skal handle
.....
• Større finnbarhet - betyr økt synlighet: 20 min
.....- På nettet klnkurrerer du om oppmerksomhet. Du skal
.....ikke bare være lett å finne men er du først funnet - så skal
.....du få fullbyrdet hensikten med siden.
.....
• Web 2.0 - Det interaktive web::
.....- Etter 15 år med People søker informasjon, er trenden at
.....folk søker folk og at det dannes nettverk - som igjen er
.....markedsplasser - bare man kan utnytte dem.
.....
Moduler og Tema for "Ett mer Effektivt Nettsted:"

Priser.og.tilbud
Forsiden

Siden heter: "Konferanser og kurs"..... | SiteMap |
© Tomo Trading - Tor Moltu - Fosseveien 8-12 - 1792 Tistedal - Halden, Norway

Mobil: (+47) 416 73 666 • e-post: tor@tomotrading.no